روش مقابله با سوانح طبیعی

11-3-1 طوفان هنگامیکه در هنگام بهره برداری طوفان رخ دهد ، لکوموتیوران می بایست بوسیله بیسیم و یا سایر وسایل مخابراتی وضعیت را از طریق مرکز کنترل جویا شود. اگر سرعت باد بیش از 100 کیلومتر برساعت شود ، آنقدر قدرتمند می شود که می تواند منجر به خروج از خط و یا واژگونی گردد. […]

خروج اضطراری

11-2-1 خطر آتش اگر در لکوموتیو آتش سوزی رخ داد و لکوموتیو همزمان متوقف گشت و لکوموتیوران نتوانست با توجه به دستورالعمل ، آتش را کنترل نماید ، لکوموتیوران و رئیس قطار در صورت امکان می بایست متعلقات ارزشمند خود را برداشته و از لکوموتیو خارج شوند. 11-2-2 تصادف لکوموتیو تصادف لکوموتیو یک سانحه خطرناک […]

پیشگیری از حریق در لکوموتیو

11-1 پیشگیری از حریق در لکوموتیو نظر به جلوگیری از آتش سوزی و با توجه به ملزومات ضد حریق ، شرکت کیشویان اقدامات بسیاری را در ساختار لکوموتیو، مواد و سیستم حفاظت انجام داده است. ضمنا شرکت کیشویان وسایل ضد حریق مناسبی را در مکانهای مناسبی با توجه به استاندارد TB1589-85 راه آهن چین قرار […]