آلارم شدت جریان زیادی در ژنراتور اصلی

وجود این آلارم روی میکروکامپیوتر و یا روشن شدن علامت بالا روی بورد علائم، نشان دهنده این است که شدت جریان ژنراتور اصلی از مقدار طراحی آن بالاتر رفته است که برای ژنراتور خطرساز است. در صورت بروز چنین خطایی، سعی کنید لکوموتیو را در محلی مناسب متوقف نمایید.  

آلارم آتش سوزی Fire-Alarm

لکوموتیو سری DF8BI دارای سیستم هشدار آتش سوزی است. بدین معنی که در کابین های لکوموتیو سنسورهای گرما و دود تعبیه شده است که در صورت وجود حرارت بالا یا وجود دود در هر قسکت از لکوموتیو، این سیستم عمل کرده و کامپیوتر خطای 97 را نشان داده و بوق می‌زند. این آلارم باعث از […]

نحوه رفع اتصال به زمین

اگر اتصال به زمین رخ دهد آلارم 57 ظاهر و لکوموتیو از تحریک خارج می شود. تا دو بار مجاز هستید که رله اتصال به زمین را قطع کرده و مجددا لکوموتیو را تحریک نمایید. اگر در این دو بار اتصال به زمین برطرف نشد و لکوموتیو مجددا از تحریک خارج شد می توان نسبت […]

لیست علائم تصویری

توضیح:لکوموتیو بدون بار است وضعیت:عدم تحریک     توضیح:کمپرسور شماره 1 در مدار است وضعیت:کمپرسور شماره1     توضیح:کمپرسور شماره 2 در مدار است وضعیت:کمپرسور شماره 2     توضیح:وجود خطا در تحریک ژنراتور اصلی وضعیت:خطای تحریک     توضیح:تنظیم ولتاژ ژنراتور کمکی به درستی انجام نمی شود و ولتاژ بیشتر از 110 ولت است […]

لیست خطاهای کامپیوتر

NORMAL: 1:Alternator Over-current معمولی:1 :جریان زیادی ژنراتور اصلی   NORMAL:   2:Alternator Over-volt. معمولی:2:ولتاژ زیادی ژنراتور اصلی   NORMAL: 3:Alternator Magnetic Field Over-current معمولی:3:جریان زیادی میدان مغناطیسی ژنراتور اصلی   NORMAL: 4:M1 Over-current معمولی:4:  جریان زیادی تراکشن شماره1   NORMAL: 5:M2 Over-current معمولی:5:  جریان زیادی تراکشن شماره 2   NORMAL:  6:M3 Over-current معمولی:6: جریان زیادی تراکشن […]

حمل سرد لکوموتیو

منظور از حمل سرد لکوموتیو، زمانی است که لکوموتیو به دلایل فنی قادر به ادامه سیر نبوده و نیاز به امداد و حمل سرد تا دپو تعمیرات دارد. برای حمل سرد لکوموتیو چینی هنگامیکه ترمزهای آن باز باشد اقدامات زیر را انجام دهید: کلید تیغه ای برق اصلی را باز کنید. اهرم مارش را در […]

تعویض لکوموتیو از یدک به راهنما

– لکوموتیو را متوقف نمایید. ترمز دستی را از کابین 2 ببندید و کفش خط را زیر چرخ‌ها قرار دهید. تغییراتی که در لکوموتیو یدک باید ایجاد شود: – کلیدهای سوخت (4SK1) و (4SK2)  را در حالت On، کلید برقراری ولتاژ ضعیف (5SK1) را در حالت Double و کلید کمپرسور هوا (8SK) را در حالت […]

تعویض کابین در حالت تک لکوموتیو

– لکوموتیو را متوقف نمایید. ترمز دستی را از کابین 2 ببندید و کفش خط را زیر چرخ‌ها قرار دهید. – اهرم 3 دنده، 6 دنده و مارش را در موقعیت خنثی قرار داده و از محل خود خارج نمایید. – به کابین دیگر بروید و کلید سوخت (4SK1) را در حالت On و کلید […]

استفاده از ترمز دینامیک

– رگلاتور را بر روی 0 قرار دهید. – اهرم مارش را بچرخانید تا در موقعیت نظیر جهت حرکت (حرکت به سمت جلو یا عقب)، بر روی ترمز دینامیک قرار گیرد. – سپس رگلاتور را به سمت دنده‌های بالاتر (حداکثر دنده 12) و بالطبع دور موتور بالاتر حرکت دهید، متناسباً قدرت ترمز نیز بیشتر خواهد […]

راهبری لکوموتیو بصورت دوبله

– بعد از اینکه دو لکوموتیو به یکدیگر قلاب شدند، لوله هوای اصلی و لوله‌های تعادلی لکوموتیوها را به یکدیگر متصل نمایید. – شیر هوای اصلی لکوموتیو و همچنین شیرهای تعادلی لکوموتیوها را در محل اتصال باز نمایید. 2 شیر تعادلی مربوطه، زیر لکوموتیو پشت پله کابین قرار دارد. از هر لکوموتیو در محل اتصال […]