رفتن به محتوای اصلی

علی شول

شرح رزومه :

سوابق تحصیلی:

دیپلم ریاضی فیزیک

فوق دیپلم حسابداری صنعتی

دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق کاری:

بندرعباس اداره کل راه آهن هرمزگان اسکله شهید رجایی با عنوان ( ناظر تخلیه و بارگیری)               سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

سیرجان ایستگاه گل گهر شرکت راه آهن حمل ونقل با عنوان (مسئول پروژه)                                    سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

بندرعباس شرکت راه آهن حمل ونقل با عنوان (نماینده شرکت راه آهن حمل و نقل در فولاد هرمزگان)    سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

سیرجان شرکت راه آهن حمل ونقل با عنوان (مسئول نمایندگی منطقه سیرجان و گل گهر)                   سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

سیرجان (مدیر کارخانه تعمیرات واگن راه آهن کشش)                                                                سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

سیرجان (مدیر سیروحرکت لکوموتیوهای شرکت راه آهن کشش)                                                   سال ۱۴۰۱

مسئول تدارکات و راه اندازی کارخانه تعمیرات لوکوموتیو سیرجان                                               سال ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۳

مشاور مدیر عامل شرکت راه آهن کشش در امور سیر و حرکت لکوموتیوها                                    سال ۱۳۹۳تا  ۱۴۰۱

مشاور مدیر عامل شرکت راه آهن کشش در راه اندازی کارخانه تعمیرات واگن سیرجان                    سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

برگشت به بالا