رفتن به محتوای اصلی

عباداله فروزش

شرح رزومه :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق و تجربیات کاری :

 • نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن حمل و نقل
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ترکیب حمل و نقل
 • مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل
 • معاون اجرایی شرکت رجاء
 • مدیر کل نگهداری و تعمیرات واگنهای مسافری شرکت رجاء
 • مدیرکل ایستگاههای مسافری راه آهن بمدت هفت سال در شرکت رجاء
 • معاون مدیرکل ایستگاههای مسافری راه آهن سه سال در شرکت رجاء
 • معاون مدیرکل بازرگانی و بازاریابی در شرکت رجاء
 • مدیر اطلاع رسانی و مسئول بخش کامپیوتر در مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن
 • مشاور مدیرعامل و مدیربخش کامپیوتر مجری طرح سیلوهای وزارت جهاد
 • مشاور مدیرعامل ومدیربخش کامپیوتردر گروه صنعتی ملی
 • کارشناس در صنایع مخابرات ایران
برگشت به بالا