رفتن به محتوای اصلی

مهدی ملاسلمانی

شرح رزومه :

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

سوابق کاری:

مدیر مهندسی شرکت راه آهن کشش (۱۳۹۶- ادامه دارد)

مدیر کارخانه تعمیرات لکوموتیو شرکت راه آهن کشش (۱۳۹۴-۱۳۹۶)

مدیر مهندسی شرکت راه آهن کشش (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

معاون مدیر مهندسی شرکت راه آهن حمل و نقل (۱۳۹۱-۱۳۹۴)

معاون کارخانه تعمیرات لکوموتیو شرکت راه آهن حمل و نقل (۱۳۹۰-۱۳۹۱)

کارشناس ساخت و تولید شرکت خط و ابنیه فلق (۱۳۸۸-۱۳۹۰)

برگشت به بالا