رفتن به محتوای اصلی

رضا شهبا

شرح رزومه :

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش جامدات دانشگاه باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش سیالات دانشگاه آزاد بردسیر

سوابق شغلی:

مدیریت کنترل کیفیت شرکت راه آهن کشش

معاونت کارخانجات تعمیرات لکوموتیو شرکت راه آهن کشش

سرپرست واحد تعمیرات جاری و مقرره شرکت راه آهن کشش

کارشناس فنی خط تولید شرکت ملی صنایع مس ایران

کارشناس فنی لکوموتیو شرکت راه آهن حمل و نقل

کارشناس ماشین آلات خطی اداره خط راه آهن هرمزگان (شرکت گسترش آهن راه سیرجان)

نقشه بردار اداره خط ناحیه هرمزگان (شرکت گسترش آهن راه سیرجان)

برگشت به بالا