رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش

امیر راستی

شرح رزومه :

سوابق تحصیلی:

 

سوابق کاری:

برگشت به بالا