رفتن به محتوای اصلی

برگزاری جلسه تعالی منابع انسانی

جلسه کمیته ارزیابی تعالی منابع انسانی با حضور آقای دکتر وحید مجد  (سرارزیاب) و آقای کاظم آفریده (ارزیاب) به منظور فرایند ارزیابی شرکت راه آهن کشش در تاریخ ۲۶ آبان  ۹۸ در دفتر مرکزی با حضور مدیرعامل و سایر مدیران ارشد  برگزار شد.

این شرکت در سطح تقدیر نامه دو ستاره، در این دوره، برای اولین بار شرکت نموده است و مقرر شد نتایج آن در آذر ماه سال جاری اعلام گردد.

برگشت به بالا