رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش
گروههای تعمیراتی

نیروهای متخصص کارخانه در قالب تیمهای عملیات مختلف وظایف نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها را به انجام میرسانند این گروههای عبارتند از

گروه بازدیدهای روزانه

با توجه به دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی واحد مهندسی شرح وظیفه و فعالیتهای گروه تعمیرات جاری عبارتست از :
– انجام عملیات شارژینگ لکوموتیوها
– بازدید جاری از لکوموتیوهای گرم و تشخیص الویت رفع عیب
– راهنمایی لکوموتیورانان در پروسه بهره برداری
– صدور مجوز سیر گرم با توجه به پارامترهای مورد نیاز

گروه تعمیرات مقرره

بر اساس توصیه های شرکت سازنده هر لکوموتیو پس از طی مسافتهای مشخص میبایست جهت اطمینان از صحت عملکرد سیستمهای مختلف مورد بازدید قرار گیرد. در این مراحل مطابق دستورالعملها برخی قطعات در هر صورت میبایست تعویض شده و برخی دیگر پس از اطمینان از صحت عملکرد مجددا مورد استفاده قرار میگیرند. این تعمیرات معمولا در ۴ سطح تعریف میگردند:
• تعمیرات ماهانه پس از پیمایش حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر
• تعمیرات ۳ ماهانه پس از پیمایش حدود۵۰۰۰۰ کیلومتر
• تعمیرات نیمه اساسی پس از طی حدود ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر
• تعمیرات اساسی پس از پیمایش حدود ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر
وظایف این تیم با توجه به مطالب ارائه شده عبارت است از :

– انجام تعمیرات ماهیانه و سه ماهیانه لکوموتویها طبق دستورالعمل
– بررسی ریشه ای عیوب و رفع آنها با استفاده از تیم مهندسی
– برنامه ریزی متوقف نمودن لکوموتیوها با توجه به شرایط لکوموتیو ها
– جبران کسری های امکانات رفاهی
– تعویض قطعات مصرفی با توجه به کارکرد قطعه
– مستند سازی عملیات مقرره انجام گرفته

گروه تعمیرات ویژه

با توجه به شرایط مختلف سیر، برخی اوقات خرابیها و اتفاقات پیش بینی نشده ای حادث میگردند که مانع از حرکت و سیر لکوموتیوها میگردند، این دسته عیوب و خرابیها با عنوان ویژه نامبرده شده و گروه تعمیرات ویژه، وظیفه رفع این عیوب را به عهده دارد. وظایف این گروه عبارت است از :

– اورهال کامل موتورهای احتراق داخلی ۱۶ سیلندر
– نصب کامل تجهیزات و سیستم های انتقال قدرت بهمراه هم محور سازی آنها
– انجام عملیات تعویض بوژی و تعویض چرخ با استفاده از جک های ظرفیت بالا ۱۶۰تن
– انجام عملیات تعویض تراکشن بصورت تکی با استفاده از جک های ظرفیت بالا
– انجام عملیات ورقکاری و رنگ آمیزی بدنه لکوموتیو

برگشت به بالا