رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش

توانمندی های شرکت راه آهن کشش

ب – نگهداری و تعمیرانواع لکوموتیو

کارخانه سیرجان با دارابودن هفت خط تعمیراتی ظرفیت نگهداری و تعمیرات ۵۰ دستگاه لکوموتیو در سال را دارد. به جهت سرویس دهی گروههای کاری و کارگاههای مختلف تعمیراتی در محل کارخانه تجهیز شده که هر یک بر اساس تخصص و ماموریت تعریف شده به امکانات و تجیزات تخصصی تجهیز شده و به انجام وظایف خود اشتغال دارند.

الف – تولید

در راستای تامین بخشی از نیازمندی کشور به نیروی کشش ، این شرکت اقدام به تجهیز کارخانه خود برای مونتاژ لکوموتیو با ظرفیت سالانه ۵ دستگاه لکوموتیو سنگین نموده است . پروانه تاسیس از سازمان صنعت ، معدن و تجارت اخذ و امکانات مورد نیاز نیز فراهم گردیده است.

برگشت به بالا