رفتن به محتوای اصلی

هیئت مدیره شرکت راه آهن کشش

عبادالله فروزش

رئيس هیئت مدیره

علیرضا علی لو

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

علی ادریسی

عضو هیئت مدیره
برگشت به بالا