رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش
IMG_0863

پرسنل آموزش دیده آزمایشگاه کارخانه تعمیرات لکوموتیو سیرجان با استفاده از دانش فنی خود و بهره گیری ار تجهیزات به روز، انجام آزمایش های زیر را به منظور بررسی صحت عملکرد لکوموتیوها بر عهده دارند.

آزمایشات آب:

تعیین یون کولر

تعیین T. D.S آب

تعیین PH

تعیین یون نیتریت

تعیین سختی آب

آزمایشات روغن :

از انجا که از روغن به عنوان خون ماشین آلات یاد می شود، در آزمایشگاه کارخانه سیرجان جهت سنجش سلامت و آماده به کاری ماشین الات آزمایشات زیر انجام می پذیرد.
۱- سنجش ذرات فرسایشی اهن با دستگاه CMN DC1
۲- سنجش آلودگی اب و سوخت داخل روغن با دستگاه FPNDC1
۳- سنجش ویسکوزیته روغن با دستگاه VSNDC1
۴- تشخیص میزان آلودگی به اب با دستگاه TBNDC1
۵-  بررسی میکروسکوپی با ابزار رسوب گیری روی شیشه لام و مشاهده در میکروسکوپ ازمایشگاهی جهت مشاهده و تشخیص ابعاد و شدت فرسایش

برگشت به بالا