رفتن به محتوای اصلی

برگزاری جلسه شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

جلسه کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران جهت فرایند ارزیابی شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با حضور آقای سعید بغدادی  (سرارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت) و آقای غلامحسین سطوت (مشاهده گر) به منظور فرایند ارزیابی شرکت راه آهن کشش در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸ در سیرجان با حضور مدیرعامل و سایر مدیران ارشد  برگزار شد.

که این شرکت در سطح اهتمام در این دوره برای اولین بار شرکت نموده است و مقرر شد نتایج آن در مراسم روز ملی کیفیت ایران در آبان ماه سال جاری اعلام گردد.

برگشت به بالا