رفتن به محتوای اصلی

کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی

در یازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی که با هدف شناسایی و معرفی سازمان های موفق در حوزه منابع انسانی برگزار شد، پس از بررسی  اظهارنامه ها توسط تیم های ارزیابی و انجام بازدید از محل ، نتایج ارزیابی در کمیته هماهنگی علمی و داوری جایزه تعالی منابع انسانی بررسی شد و شرکت راه آهن کشش به دلیل فعالیت ها و اقدامات انجام شده در توسعه منابع انسانی و پیاده سازی سیستم ها و فرایندهای مرتبط  توسط واحد پشتیبانی در نخستین حضور خود موفق به اخذ  تقدیرنامه دو ستاره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران شد.

برگشت به بالا