رفتن به محتوای اصلی

بازدید معاونت ناوگان، مدیر کل نیروی کشش، مدیر کل واگنهای راه آهن ج.ا.ا و هیئت همراه از دپوی تعمیرات لکوموتیو و واگن های سیرجان

بازدید معاونت ناوگان، مدیر کل نیروی کشش، مدیر کل واگنها، مدیر امور مهندسی و مدیر کل ناحیه هرمزگان راه آهن ج.ا.ا و هیئت همراه از دپوی تعمیرات لکوموتیو و واگنهای سیرجان

ادامه مطلب

برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام رمضان

مسابقات تنیس روي میز جام رمضان سال 1398 کارخانجات تعمیرات لکوموتیو سیرجان شرکت راه آن کشش باحضور 15نفر از پرسنل کارخانجات و لکوموتیورانان شرکت در محل کارخانجات به مدت 2 هفته برگزار گردیدکه در پایان آقایان محمدکارگر و اسماعیل زیدآبادي…

ادامه مطلب
برگشت به بالا