رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش

شرکت راه راه آهن کشش در راستای سیاستهای توسعه کسب و کار قصد دارد فعالیتهای خود را در زمینه های جدید بسط دهد. بر اساس مطالعات انجام گرفته و استراتژیهای ابلاغ شده از سوی مدیریت ارشد ، این توسعه در ۳ بخش در حال بررسی و اجرا میباشد :

  • توسعه ناوگان لکوموتیو بوسیله خرید لکوموتیوهای جدید و بهره برداری از آنها در نواحی مختلف
  • ایجاد دپوی نگهداری و تعمیرات واگن باری به منظور خدمت رسانی به واگنهای ملکی موسسه پس انداز راه آهن ج اا و همچنین سایر شرکتها
  • ایجاد دپوی جدید نگهداری و تعمیرات لکوموتیو به منظور سرویس دهی به لکومتیوهای سایر شرکتها و همچنین در اینده ارائه خدمات به لکوموتیوهای جدید شرکت

توسعه ناوگان

بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ راه آهن میبایست ۳۰% حجم بار زمینی را جذب و حمل نماید . جهت تحقق این برنامه ، توسعه ناوگان باری و همچنین ناوگان نیروی کشش در برنامه مد نظر قرار گرفته است و همچنین در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، سهم قابل توجهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است . پیش بینی ارائه شده در سند چشم انداز ورود حدود ۸۱۳ لکوموتیو جدید به ناوگان راه آهن میباشد اما با کمی بررسی و واکاوی انچه تا کنون محقق گردیده است این رقم تا ۴۰۰ لکوموتیو تعدیل میگردد. همین رقم نیز نشانگر حجم بالای نیاز کشور به لکوموتیو میباشد.

بر همین اساس شرکت راه آهن کشش که هم اکنون سهمی ۱۰ درصدی حمل بار را در اختیار دارد، بر اساس استراتژیهای خود قصد دارد این سهم را به حداقل ۴۰% ظرف ۵ سال آینده برساند که این امر جز با توسعه ناوگان محقق نخواهد گردید.

ایجاد دپوی نگهداری و تعمیرات واگن باری

شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ موسسه صندوق پس اندازراه آهن هم اکنون مالک حدود ۳۱۰۰ دستگاه انواع واگن باری میباشند که بر اساس ضوابط موجود  راه آهن در بخش نگهداری و تعمیرات سالانه بیس از ۱۰۰۰ دستگاه از این واگنها میبایست تحت تعمیرات اساسی قرار گیرند این میزان تعمیرات بجز بحث تعمیرات جاری و ویژه میباشد. بر اساس بررسی های انجام گرفته جهت رفع نیاز شرکتهای همگروه و همچنین جذب قسمتی از بازار نگهداری و تعمیرات واگنهای باری سایر شرکتها ، شرکت راه آهن کشش ایجاد یک دپوی نگهداری و تعمیرات واگنهای باری را در دستور کار خود قرارداده و بنا دارد در کمترین زمان ممکن انرا فعال و به بهره برداری رساند.

ایجاد دپوی جدید نگهداری و تعمیرات لکوموتیو

با توجه به برنامه توسعه ناوگان شرکت راه آهن کشش ، و همچنین بسط سهم شرکت از بازار نگهداری و تعمیرات لکوموتیو مطالعات ایجاد دپوی جدید نگهداری و تعمیرات لکوموتیو در برنامه قرار گرفته و در حال انجام میباشد. در این راستا بازدید از نواحی مختلف در حال انجام بوده و امکانات موجود در حال بررسی است تا مناسب ترین مکان برای استقرار دپوی جدید انتخاب گردد.

برگشت به بالا