رفتن به محتوای اصلی

مطالعه میدانی بمنظور بررسی اثرات روانکاری بر کنترل سایش فلنج چرخ های لکوموتیو شش محوره DF8BI

مهدی ملاسلمانی۱، محمدعلی رضوانی۲، حسین شاهوردی۳

۱کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، ایران؛  [email protected]

۲استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران؛ [email protected]

۳ استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، ایران ؛ [email protected]

 

چکیده

هندسه چرخ یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار در هدایت حرکت ناوگان ریلی و پیشگیری از بروز خطر خروج از خط وسایل نقلیه ریلی است. در صورت بالا بودن میزان سایش چرخ احتمال خروج از خط ماشین ریلی افزایش یافته و ایمنی سیر به خطر می‌افتد. ضخامت پروفیل یکی از موارد تأثیر گذار بر هندسه چرخ می‌باشد. به منظور کنترل نرخ سایش چرخ در لکوموتیوها معمولاً از سیستم روانکاری فلنج استفاده می‌نمایند که متأسفانه در ناوگان حمل و نقل ریلی ایران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این تحقیق رفتار سایشی چرخ‌های لکوموتیو ۶ محوره مدل DF8Bi ساخت کشور چین با استفاده از اندازه‌برداری میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این لکوموتیو محورهای ۱ و ۳ هر بوژی مجهز به سامانه روانکاری فلنج است. هرچند که محور ۲ این بوژی ها فاقد روانکار می‌باشد. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد بعد از پیمایش ۹۶۵۰۰ کیلومتر، میزان سایش در محورهای ۱ و ۳ که دارای سیستم روانکاری می‌باشند ۲٫۶ میلی‌متر کمتر از محور ۲ که فاقد روانکار فلنج است، می‌باشد. در نتیجه استفاده از روانکار باعث سایش کمتر چرخ، بازدهی بیشتر آن، به تأخیر انداختن زمان تراش چرخ و در نهایت سیر ایمن ماشین ریلی خواهد شد. نتایج این پژوهش می‌تواند در قالب دستاوردهای علمی، در دستورالعمل‌های نگهداری و تعمیر ناوگان ریلی کشور مورد استفاه قرار گیرد. همچنین راهکارهایی برای افزایش ایمنی سیر و حرکت قطار در ارتباط با پروفیل چرخ ها آن ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی: ایمنی سیر، روانکاری فلنج چرخ، رفتار سایشی، لکوموتیو

برگشت به بالا