رفتن به محتوای اصلی
۶۶۹۳۹۴۴۰-۶۶۹۰۳۴۳۳ (۹۸۲۱+)
راه آهن کشش

مطالعه میدانی جهت بهبود سیستم ترمز JZ-7 لکوموتیوهای مدل DF8Bi و تحلیل نتایج آن

مهدی ملاسلمانی۱، محمدعلی رضوانی۲، حسین شاهوردی۳

۱کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، ایران؛  [email protected]

۲استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران؛ [email protected]

۳ استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، ایران ؛ [email protected]

 

چکيده

نسل جدید لکوموتیوهای وارد شده به ایران لکوموتیوهای DF8Bi چینی می‌باشند که در حال حاضر ۳۱ دستگاه از این لکوموتیوها به مالکیت شرکت‌های راه‌آهن حمل و نقل و نماد ریل گستر در ناوگان حمل و نقل ریلی کشور بهره‌برداری می‌شوند. از مهم‌ترین تجهيزات در تامين ایمنی ضمن حرکت در یک وسیله نقلیه سامانه ترمز آن است که باید بتواند وسیله متحرک را تحت هر شرایطی در محدوده مسافت مشخصی متوقف نماید. لکوموتیوهای مدل DF8Bi مجهز به سیستم ترمز JZ-7 بوده که از نظر عملکرد سامانه ترمز هنگامیکه لکوموتیو منفرد یا بدون قطار سیر می‌نماید ضعیف می باشند و مسافت ترمز آن بیشتر از مقدار مجاز است. در این تحقیق با انجام تست‌های عملی در طول خط و اندازه برداری‌های میدانی سایش چرخ، اثرات تعویض جنس کفش ترمز متالورژی پودر با دو ضریب چسبندگی ۰٫۲۰۵ و ۰٫۲۳۶ و همچنین کفش ترمز کامپوزیت بررسی شده و اثربخش بودن این تغییر با مقایسه طول مسافت ترمز و اندازه‌گیری نرخ سایش چرخ در هر نوع کفش ترمز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اندازه‌گیری‌های میدانی نشان می‌دهد استفاده از کفش ترمز متالورژی پودر باعث افزایش نرخ تیزی پروفیل می‌گردد بطوریکه ارتفاع فلنچ لکوموتیوی که مجهز به کفش ترمز کامپوزیتی بوده است بعد از طی مسافت ۷۰٫۰۰۰ کیلومتر برابر ۲۹٫۳ میلی‌متر بوده در صورتیکه ارتفاع فلنچ لکوموتیوی که مجهز به کفش ترمز متالورژی پودر بوده است در همان مسافت و شرایط کاری برابر ۳۰٫۱ میلی متر اندازه‌گیری شده است. برای دو نوع کفش ترمز متفاوت، در سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و در شیب ۱۰ در هزار در شرایط مشابه، مسافت ترمز با کفش ترمز کامپوزیتی ۷۰۰ متر، مسافت ترمز با کفش ترمز متالورژی پودر با ضریب چسبندگی ۰٫۲۰۵ برابر ۱۴۹۱ متر و مسافت ترمز با کفش ترمز متالورژی پودر با ضریب چسبندگی ۰٫۲۳۶ برابر ۷۵۲ متر اندازه‌گیری شد که نشان‌دهنده بازدهی تقریباً برابر کفش ترمز متالورژی پودر با ضریب چسبندگی ۰٫۲۳۶ و کفش ترمز کامپوزیت می‌باشد.

کلمات کليدی: سیستم ترمز JZ-7، کفش ترمز متالورژی پودر، کفش ترمز کامپوزیت، مسافت ترمز، ارتفاع فلنچ

برای این نوشته 0 نظر ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا