رفتن به محتوای اصلی

INITATIVE SHAFT

Part name: INITATIVE SHAFT

Part ID: QSC7-52-00-010-I

Material: MO40

Surface hardness: 35 HRC

برگشت به بالا