رفتن به محتوای اصلی

inline spring-loaded check valve

Part name: inline spring-loaded check valve

Part ID: 95002044-I

Inlet diameter: 1/4 inch

Pressure range: 0.5 to 0.95 MPa

برگشت به بالا