رفتن به محتوای اصلی

مهران تیموری

شرح رزومه :

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد سیرجان

سوابق کاری:

مدیر کارخانجات شرکت راه آهن کشش

معاون کارخانجات شرکت راه آهن کشش

سرپرست واحد  تعمیرات ویژه وکارگاه ها شرکت راه آهن کشش

سرپرست واحد کنترل کیفیت شرکت راه آهن کشش

کارشناس فنی برق شرکت راه آهن حمل و نقل

سرپرست کارگاه شرکت گهر کاوش زمین مجتمع معدن گل گهر

برگشت به بالا